Çalışan Çocuklar

Çalışmanın Adı: Çalışan Çocuklar

Çalışmanın Türü: Kitap

Çalışmanın Yazarı: T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışan Çocuklar Bölümü

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2009, Ankara

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı:

Amaç:

İçerik:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU
Büyükelçi Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Marc PIERINI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vali – Müsteşar Enis YETER
ILO Türkiye Direktörü Gülay ASLANTEPE
Sorun Bizim, Çare Birlikte
Panorama/ Bir Bakışta Dünyada Çocuk İşçilerin Durumu
Mercek/ Türkiye’de Çocuk İşçiliği Sorunu
Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi
Gündem/ Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin EKBO Kaldırılması Projesi: AB-ÇSGB-ILO İşbirliği
İllerde Sürdürülen Faaliyetler
– Çankırı
– Elazığ
– Erzurum
– Kastamonu
– Ordu
– Sinop
– Van
Basında Projemiz

Anahtar kelimeler:

Çocuk işçilik, çocuk emeği.