2008 Yılında Çalışan Çocukların Hakları, Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu

Çalışmanın Adı: 2008 Yılında Çalışan Çocukların Hakları, Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu

Çalışmanın Türü: Kitap

Çalışmanın Yazarı: Milli Eğitim Sağlık Eğitimi Vakfı

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2008, Ankara

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı:

Amaç:

İçerik:

ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK
TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU’NUN ÇALIŞAN ÇOCUKLAR KONUSUNDAKİ FAALİYETLERİ VE GÖRÜŞLER
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ’NÜN ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI
ÇOCUK İŞÇİLER, ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT, SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
TÜRKİYE’DE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ SORUNU TESK ÇALIŞMALARI
TÜRKİYE’DE ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE
15 YAŞ ALTI ÇOCUĞUN ÇALIŞMA SEBEPLERİ, İSTATİSTİKÎ BİLGİLER VE DOĞURDUĞU SONUÇLAR

Anahtar kelimeler: Çocuk işçilik, çocuk emeği.