Fişek,A,G.(2008); “Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Medyanın Rolü”, Çalışma Ortamı Dergisi Sayı:97, Mart-Nisan.S.12-13.

Fişek,A,G.(2008); “Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Medyanın Rolü”, Çalışma Ortamı Dergisi Sayı:97, Mart-Nisan.S,12-13.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 

Kapsam:

8 Mart 2008 günü Hak-İş ve Türk-İş tarafından düzenlenen Medya ve Çocuk İşçiliği” Projesinin Açılışı’nda Verilen Konferans konuşmasıdır. Çocuk işçiliği ile mücadelede demokratik kitle örgütlülüğünün önemine yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Amacımız belli: Çocuk işçiliği ile mücadele.

Aracımız belli: Demokratik kitle örgütleri.

Ama düşüncelerimizi ve eylem önerilerimizi, örgüt tabanımıza ve toplumun geri kalanına nasıl ulaştıracağız ?
Nasıl ileteceğiz? Buradaki büyülü sözcük de “iletişim” … Karşılıklı bir etkileşim sürecinden söz ediyoruz. Hem görüşe ve düşüncelerimizi ileteceğiz ve hem de “öteki” kişilerin görüş ve düşüncelerini dinleyeceğiz. İletişim ve etkileşim buradaki büyülü sözcükler.
Bazı Anahtar Sözcükler:
Kitle iletişim araçları, çocuk işçiliği