Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (1997), “Çalışan Çocuklar Haber Bülteni”, Sayı 1, Ocak, Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (1997), “Çalışan Çocuklar Haber Bülteni”, Sayı 1, Ocak, Ankara.

 

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 7

 

Kapsam:

28 Kasım 1996 tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışan Çocuklar Bölümü’nün kapasitesini artırma projesi çerçevesinde yapılan Danışma Grubu Toplantısı’na yer verilmiştir. İzleyen bölümde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik’in toplantıyı açış konuşması yer almaktadır. Ali Saraç’ın ‘‘Dünya’da ve Türkiye’de Çalışan Çocuklar’’ makalesinde, Dünya’da çalışan çocuk sorunu ve çözüm amaçlı faaliyetleri Türkiye’deki durum ve öneriler izlemektedir. Şule Mann’ın ‘‘ILO-IPEC ve Çocuk İşçiliği’’ makalesi, ILO’nun çocuk çalışması sorununa bakışı ve IPEC programı üzerine açıklamalardan sonra, Türkiye’de IPEC programı çerçevesindeki çalışmalara değinmektedir. Bültende ayrıca ‘‘UNICEF Dünya Çocuklarının Durumu 1997 Raporu’’ özetine yer verilmiştir. Erhan Batur’un ‘‘Neden Çocuk İşçiliği’’ makalesi toplumun geleceği olan çocuğun, çalıştırılmasının da toplumsal bir sorun olduğu ve bu bakışla çözüm aranması gerektiğini vurgulamaktadır. Bülten, Ç.S.G.B.’nca yürütülen çalışan çocuklar ile ilgili proje çalışmalarına da bir bölüm ayırmıştır.

 

Bazı Anahtar Sözcükler:

çalışan çocuklar, ILO-IPEC